Menu
007 SFF Jouluolut 2020.jpg

Ympäristöjohtaminen Sinebrychoffilla

Sinebrychoff-yhtiöt (Oy Sinebrychoff Ab ja Sinebrychoff Supply  Company Oy) haluavat edistää kestävää kehitystä ja tämän vuoksi ne kantavat tietoisen vastuun toimintansa elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ottamalla huomioon ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat liiketoiminnassaan ja päätöksenteossaan. Ne varmistavat myös riittävän tiedon ja resurssien saatavuuden ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi, energia- ja vesitehokkuuden parantamiseksi sekä luonnonvarojen säästämiseksi. Kaikissa toiminnoissa ja hankinnoissa huomioidaan ympäristöön ja energia- ja vesitehokkuuteen liittyvät näkökohdat.

Yhtiöt sitoutuvat toimintansa jatkuvaan parantamiseen, lainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton, Carlsbergin, Coca-Colan ja Schweppeksen ympäristöpolitiikkojen periaatteiden noudattamiseen.

Tuotteiden arvoketjun hiilijalanjäljen pienentäminen perustuu tieteellisiin tavoitteisiin. Tavoitteena on siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin ja raaka-aineiden, energian ja veden ominaiskulutuksen sekä vesistökuormituksen minimointi. Pakkausten ja jätteiden ympäristökuormitusta minimoidaan vähentämällä, uudelleenkäytöllä, kierrättämällä ja lisäämällä pakkausten kierrätettävyyttä tai uudelleenkäytettyä materiaalia. Myös kuljetusten ja kylmälaitteiden osalta tavoitellaan ympäristökuormituksen vähentämistä. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa uudistavalla viljelyllä tuotettujen raaka-aineiden osuutta.

Sinebrychoff-yhtiöt käyvät avointa ympäristöasioita koskevaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa edistääkseen kestävää kehitystä.Kiinnitämme erityistä huomiota hankintaketjun kumppaneiden kanssa tehtävään tavoitteelliseen kestävän kehityksen edistämiseen

Ympäristötyötämme ohjaavat IS014001-johtamisjärjestelmä, joka sertifioitiin ensimmäisen kerran vuonna 1999 sekä ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä.

Ympäristö- ja energiapolitiikkamme on päivitetty toukokuussa 2024. Ympäristö- ja energiapolitiikan tukemiseksi laaditaan vuosittain toiminto- tai osastokohtaiset ympäristötavoitteet.

Lisätietoja: ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki, hanna.palomaki(at)sff.fi

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs on Carlsberg-konsernin yhteinen vastuullisuusohjelma

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs on Carlsberg-konsernin yhteinen vastuullisuusohjelma