Menu
007 SFF Jouluolut 2020.jpg

Ympäristöjohtaminen Sinebrychoffilla

Ympäristö- ja energiapolitiikka

Sinebrychoff-yhtiöt (Oy Sinebrychoff Ab ja Sinebrychoff Supply Company Oy) haluavat edistää kestävää kehitystä ja tämän vuoksi ne kantavat tietoisen vastuun toimintansa elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ottamalla huomioon ympäristöön ja energia-tehokkuuteen liittyvät asiat liiketoiminnassaan ja päätöksenteossaan. Ne varmistavat myös riittävän tiedon ja resurssien saatavuuden ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi, energia- ja vesitehokkuuden parantamiseksi sekä luonnonvarojen säästämiseksi. Kaikissa toiminnoissa ja hankinnoissa huomioidaan ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät näkökohdat.

Yhtiöt sitoutuvat toimintansa jatkuvaan parantamiseen, lainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä Panimo- ja virvoitusjuoma-teollisuusliiton, Carlsbergin, Coca-Colan ja Schweppeksen ympäristö-politiikkojen periaatteiden noudattamiseen.

Tuotteiden arvoketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitellaan siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin ja pyritään raaka-aineiden, energian ja veden ominaiskulutuksen sekä vesistökuormituksen minimoimiseen. Pakkausten ja jätteiden ympäristökuormitusta minimoidaan vähentämällä, uudelleenkäytöllä ja kierrättämällä. Myös kuljetusten osalta tavoitellaan ympäristökuormituksen vähentämistä.

Sinebrychoff-yhtiöt käyvät avointa ympäristöasioita koskevaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa edistääkseen kestävää kehitystä.

Nämä ympäristönäkökohdat ja yleiset ympäristötavoitteet kattavat sekä Sinebrychoff Supply Company Oy:n että Oy Sinebrychoff Ab:n toiminnot.

Ympäristönäkökohdat

Merkittävät ympäristönäkökohdat ovat

 • Energian kulutus ja lämmön talteenotto
 • Veden kulutus
 • Jäteveden muodostuminen ja kuormitus
 • Jätteiden muodostuminen
 • Hiilidioksidin kulutus ja talteenotto
 • Sivutuotteet
 • Kuljetukset
 • Juomien pakkausmateriaalit


Merkittävien ympäristönäkökohtien valinta perustuu vuosittaiseen toiminto- tai osastokohtaiseen ympäristönäkökohtien arviointiin.

Yleiset ympäristötavoitteet

1. Veden kulutuksen ja jäteveden kuormituksen vähentäminen suhteessa tuotantoon
2. Energian kulutuksen vähentäminen ja lämmön talteenoton lisääminen suhteessa tuotantoon
3. Jätemäärän vähentäminen suhteessa tuotantoon ja kierrätysasteen kasvattaminen
4. Hiilidioksidin kulutuksen vähentäminen ja talteenoton lisääminen suhteessa tuotantoon
5. Kuljetusten aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen
6. Pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen
7. Toimistotyön ympäristökuormituksen vähentäminen
8. Tuotteiden arvoketjun hiilijalanjäljen pienentäminen

Sinebrychoff noudattaa Carlsberg-konsernin kylmälaitteita koskevaa politiikkaan. Se asettaa hankinnoille vaatimukset. Ne ovat

 • luonnolliset kylmäaineet (ei HFC eikä muita otsonia tuhoavia kylmäaineita),
 • energiatehokkaat kylmälaitteet sekä
 • led-valot.

Ympäristötyötämme ohjaavat IS014001-johtamisjärjestelmä, joka sertifioitiin ensimmäisen kerran vuonna 1999 sekä ISO 50001 -energiahallintajärjestelmä.

Ympäristöpolitiikkamme on päivitetty marraskuussa 2021.

Ympäristöpolitiikan tukemiseksi laaditaan vuosittain toiminto- tai osastokohtaiset ympäristötavoitteet.

Lisätietoja: ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki, hanna.palomaki(at)sff.fi

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs on Carlsberg-konsernin yhteinen vastuullisuusohjelma

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs on Carlsberg-konsernin yhteinen vastuullisuusohjelma