Menu
s27-hero-image.png

Yhteiset arvot ja toimintatavat

AAA

Pyrimme luomaan tiimeihin perustuvan suorituskulttuurin toteuttaaksemme tavoitteemme olla menestyvin, ammattitaitoisin ja vetovoimaisin panimo markkinoillamme. 

 Vuonna 2016 määriteltiin koko Carlsberg-konsernin arvot uudelleen. Meitä ohjaa nyt kolme A-kirjainta.  Aina sovittu suunta, Ammattilaisen vastuu ja Aktiivinen toiminta mahdollistavat SAil '27-strategian toteuttamisen, jonka avulla luomme voittajakulttuurin ja työskentelemme yhtenä tiiminä kohti samaa tavoitetta.

​AINA SOVITTU SUUNTA ​​- Alignment

  • Ymmärrän tavoitteemme ja miten omat tekemiseni tukevat niiden saavuttamista.​
  • ​Toimin aktiivisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa.​
  • Edellytän selkeää päätöksentekoa ja päätöksistä kommunikointia. Minulle on myös selvää mitä minulta odotetaan  lopputulokseen pääsemiseksi.  

AMMATTILAISEN VASTUU - Accountability

  • Osoitan sitoutumista, henkilökohtaista omistajuutta ja pysyn tehdyissä päätöksissä.​ 
  • Suunnittelen tekemiseni etukäteen ottaen huomioon tarvittavan ajan ja resurssit. ​
  • Kannan vastuuta siitä, että asiat tulevat tehdyksi - myös silloin, kun ne ovat suoran vastuualueeni ulkopuolella.​ 

AKTIIVINEN TOIMINTA - Action

  • Toimin tehtyjen päätösten pohjalta sovitussa aikataulussa.​ 
  • Teen tarvittaessa nopeita korjausliikkeitä, jos tavoitteiden saavuttaminen sitä vaatii. ​
  • Olen onnistunut vasta sitten, kun yhteinen tavoitteemme on saavutettu.  
  • Tarvittaessa autan muita tiimin jäseniä saavuttamaan heidän tavoitteensa.​ 

Arvomaailmamme ja sen kehittäminen

Carlsberg-konserni ja Sinebrychoff kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. Ne noudattavat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista.

Sinebrychoffin henkilöstö koostuu eri-ikäisistä eri koulutusaloja ja -tasoja edustavista työntekijöistä. Haluamme monimuotoisuuden säilyvän myös tulevaisuudessa. Jokaista sinebrychoffilaista kannustetaan oman osaamisensa ja asiantuntemuksensa kehittämiseen.

Yhtiön henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että henkilöstöllä on riittävät resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa koko henkilöstön suunnitelmallista valmentamista, työhyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä, henkilöstön kannustamista aloitteelliseen toimintaan sekä tavoitteisiin pohjautuvaa ajantasaista kannustinjärjestelmää.

Henkilöstöstrategian toteutumista mitataan vuosittain toteutettavilla laajoilla koko henkilöstön kattavilla työilmapiirimittauksilla.

Yhtiössä edistetään vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kesken. Yhteistoimintalain mukaisten kokousten lisäksi pidetään kerran kuukaudessa ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat.

Innovatiivisen aloitetoimintamallissa sinebrychoffilaiset osallistuvat yhtiön kehit­tämiseen tekemällä oma-aloitteisia parannusehdotuksia. Innovatiivisuuteen kannustetaan myös idean tuottavuuteen perustuvilla rahapalkinnoilla.