Menu

Walkers-yhteistyö


Sinebrychoff on tukenut Aseman Lapset ry:n ennaltaehkäisevää Walkers-nuorisotyötä vuodesta 2005. Rahallisen tuen lisäksi olemme lahjoittaneet virvoitusjuomia Walkers-kahviloihin vuosittain.

Saamillaan varoilla Aseman Lapset on rahoittanut projekteja, joiden tavoitteena on toiminnan laadun yhdenmukaistaminen, vapaaehtoistyöntekijöiden motivointi ja sitouttaminen sekä uusien innostaminen mukaan toimintaan. Sinebrychoffin tuella on mm. koulutettu yli 500 aikuista vapaaehtoista ja rahoitettu Nuoruuden Veteraanit -kampanjaa, jonka avulla rekrytoidaan uusia Walkers-vapaaehtoisia. Tämän vuoden tukemme kohdistetaan Walkers-talon toimintaan, erityisesti nuorten toivomien viikonloppuaukiolojen lisäämiseen ja kesäterassitoimintaan.

Sinebrychoffin edustaja on Walkers-ohjausryhmän jäsen, ja Sinebrychoffin Viestintä konsultoi pyydettäessä Aseman Lapset ry:tä viestintäasioissa.

Annetaan aikaa nuorille

Walkersien toiminta perustuu turvallisten vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan aikaansa.

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa aikuisten ja nuorten hyväksyvä ja turvallinen kohtaaminen sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisiksi aikuisiksi. Ammattilaisten rinnalla toimivat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät tuovat mukanaan inhimillistä arkista kohtaamispintaa nuorten vapaa-aikaan.

Vapaaehtoistyöntekijät ovat omasta nuoruudestaan selvinneitä “nuoruuden veteraaneja”, jotka tulevat omana itsenään juttuun sekä nuorten että muiden aikuisten kanssa. He muistavat omasta kokemuksestaan, millaista nuoruus oli ja miltä se tuntui elämänvaiheena. Vapaaehtoisissamme on monenlaisten ammattikuntien ja elämäntilanteiden edustajia. Mukaan tullessaan he saavat tarvittavan koulutuksen, mukavan työilmapiirin ja upeat työkaverit.