Tämän sopimuksen tarkoituksena on Oy Sinebrychoff Ab (jäljempänä Sinebrychoff) internetsivujen aineistopalvelun käyttöoikeuden luovuttaminen käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä). Nämä ehdot koskevat aineistopalveluun rekisteröitymistä ja sen käyttöä.

Sinebrychoffin aineistopalvelu tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää nähtävillä olevia Sinebrychoffin tuotekuvia ja tavaramerkkejä (jäljempänä kuvamateriaalia) Sinebrychoffin tuotteiden markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa.

Aineistopalvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja / tai oikeushenkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja / tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on vastuussa käyttämänsä aineistopalvelun materiaalin käytöstä. Aineistopalvelua saa käyttää vain lain, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Aineistopalvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuva- ja muuta materiaalia. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Sinebrychoffin nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Edellisestä huolimatta Käyttäjällä on oikeus ilman Sinebrychoffin etukäteistä kirjallista suostumusta kopioida, tallentaa ja käyttää Sinebrychoffin aineistopalvelun materiaalia Sinebrychoffin tuotteita koskevassa markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa. Tällöin Käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä materiaalin osalta siitä, että materiaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Sinebrychoffin tai Carlsbergin rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita Sinebrychoffin tai Carlsbergin branditunnuksia.

Sinebrychoffilla on milloin tahansa oikeus muuttaa aineistopalvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä on velvollinen ennen aineistopalveluun rekisteröitymistä antamaan Sinebrychoffille tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta Sinebrychoffille viivytyksettä. Sinebrychoffilla on oikeus käyttää Käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään.

Tämä sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä ehdot. Sinebrychoffilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli jompi kumpi sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. Sinebrychoffilla on oikeus muuttaa aineistopalvelun ehtoja.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.