Menu

Juomat viedään optimoidusti perille

Vähennämme logistiikan ilmastopäästöjä ennen kaikkea reittioptimoinnilla, yhdistämällä kuljetuksia muiden yritysten kanssa ja hyödyntämällä mahdollisimman vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Toimitamme juomamme asiakkaillemme yhteistyössä logistiikka- ja jakeluyhtiöiden kanssa.

Meillä on ollut Postin kanssa terminaalikuljetuksiamme koskeva yhteistyösopimus vuodesta 2016, ja sopimus uusittiin syksyllä 2020. Vuonna 2021 Posti hoiti noin 40 % juomakuljetuksistamme.

Vuonna 2020 päivittämänsä vastuullisuusohjelman mukaisesti Posti on sitoutunut vähentämään omat hiilidioksidipäästönsä nollaan ja kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets -aloite on hyväksynyt Postin tavoitteet. Vuonna 2021 Posti vähensi omia päästöjään 10 % edellisvuodesta.

Postin lisäksi kuljetuksista huolehtivat asiakkaamme, kuten Inex, sekä paikalliset operaattorit ja jakeluyrittäjät.  Vuoden 2021 aikana testasimme heidän kanssaan älykästä reittisuunnitteluohjelmaa, jonka avulla pystymme optimoimaan reittejä entistä paremmin ja näin pienentämään kilometrisuoritetta. Vuonna 2021 kilometrisuorite oli 12,4 km/toimitus; edellisenä vuonna se oli 12,8 km/toimitus.

Jatkamme yhteistyötä kestävämpien kuljetusratkaisujen kehittämiseksi polttoainetoimittajien ja asiakkaidemme kanssa. Raskaassa liikenteessä maakaasua ja biokaasua polttoaineena käyttävät rekat ovat jo tätä päivää. Tavoitteenamme on saada ensimmäinen täyssähköinen jakeluauto pääkaupunkiseudun jakeluun vuoden 2022 aikana. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jakeluyrittäjien kanssa.