Menu

Tehokkuudella vähemmän päästöjä

Sinebrychoff on ollut mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2009.

Saavutimme tavoitteen uusilla innovaatioilla sekä lisäämällä tuotannon ja energiankäytön tehokkuutta. 

Uusi sopimuskausi 2017-2025: säästötavoitteena 8648 MWh (10,5 %) 2025 loppuun mennessä, välitavoite 5765 MWh (7 %) 2020 loppuun, vertailuvuosi 2015. Saavutimme vuoden 2018 aikana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteemme jaksolle 2017–2025 reilusti etuajassa.

Vuonna 2010 päätimme laskea toimistotilojen lämpötilaa viikonloppujen ajaksi ja asentaa hämäräkytkimiä käytäville.

Kylmää kestävästi

Merkittävä osa Sinebrychoffin juomista myydään kylmänä yhtiön toimittamista automaateista ja kylmälaitteista. Olemme vuodesta 1996 alkaen pyrkineet määrätietoisesti vähentämään laitteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia valitsemalla energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Asiakkaalta palautuneet kylmälaitteet kunnostetaan uuden veroisiksi ja asennetaan seuraavalle asiakkaalle. Näin vältetään turhaa romuttamista.

Kun kylmälaitteiden teknistaloudellinen käyttöikä saavutetaan, ne hävitetään asianmukaisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla siten, että laitteissa käytetyt raaka-aineet menevät teollisuuden uusiokäyttöön.

Vuonna 2013 ostamistamme kylmälaitteista lähes 80% toimi joko kylmäaineella R290 (propaani) tai R600a (isobutaani).  Näiden Global Warming Potential eli GWP-arvo on 3, kun yleisesti käytetyn perinteisen kylmäaineen R134a:n arvo on 1300.

GWP-arvo kertoo kylmäaineen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen: mitä pienempi arvo, sitä vähäisempi vaikutus ilmakehään. Tavoitteenamme on, että siirrymme uushankinnoissa asteittain käyttämään ainoastaan HC-kylmäaineilla (R290 tai R600) sekä energiaa ja ympäristöä säästävällä LED-valaistuksella varustettuja kylmälaitteita. Kylmälaiteostoista 89% oli HFC-vapaita 2018