Menu
WELCOME YOU on kaikkien Carlsberg-yhtiöiden yhteinen kampanja

WELCOME YOU on kaikkien Carlsberg-yhtiöiden yhteinen kampanja

Monimuotoisuus Sinebrychoffilla

Sinebrychoff on yksi Keravan suurimpia työnantajia: henkilöstöä on noin 600, joista suurin osa on kotoisin Keravalta ja sen lähikunnista.

Carlsberg-konserni lanseerasi 2022 WELCOME YOU -kampanjan, joka vahvistaa sitoutumistamme matkaan kohti monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa & osallistavampaa kulttuuria.

WELCOME YOU on kaikkien Carlsberg-yhtiöiden yhteinen kampanja, johon osallistumme vahvasti myös Sinebrychoffilla ja joka on osa konsernin isompaa DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) hanketta. Meillä Sinebrychoffilla hanke näkyy muun muassa erilaisina koulutuksina ja vuonna 2023 perustimme myös henkilöstön oman DE&I-ryhmän, jonka tarkoituksena on suunnitella ja edistää aiheeseen liittyvien konkreettisten toimenpiteiden toteutumista. Seuraamme onnistumistamme vuosittaisilla henkilöstökyselyillä. Tavoitteemme on yhdessä luoda vahvempi organisaatio, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu, tunnustettu ja jossa on turvallista nostaa vaikeatkin asiat keskusteluun. Uskomme, että yksilöllisyytemme tekee meistä vahvempia. (in English: Together we create a stronger organization where everyone feels respected, recognized and safe to speak up and where our individuality makes us stronger)

Vuosittain päivitettävällä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmalla edistetään naisten, miesten, nuorten ja varttuneiden, osatyökykyisten sekä eri kansallisuuksia edustavien henkilöiden tasavertaista kehittymistä ammatissaan sekä rohkaistaan kouluttautumista entistä vaativampiin tehtäviin. Kaikkiin työntekijöihin suhtaudutaan yhdenvertaisesti asemasta, iästä, sukupuolesta, perhesuhteista, kansalaisuudesta, rodusta, vakaumuksesta tai muusta seikasta riippumatta.

Naiset ja miehet saavat Sinebrychoffilla samaa palkkaa samanlaisesta työstä. Työntekijöiden palkkoihin vaikuttavat tehtävään sisältyvät vastuulisät ja kokemus. Ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy tehtävän ja työn vaativuuden ohella osaamisen, kokemuksen ja tulosten perusteella. Tehtäviin valitaan niihin parhaiten soveltuvat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Keskimääräinen palvelusaikamme on 18 vuotta.

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla pyrimme vahvistamaan nykyisten työntekijöidemme sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Sinebrychoff haluaa olla elintarvikealan halutuin työpaikka myös tulevaisuudessa. Jotta yhtiö tulisi tutuksi potentiaalisille työntekijöille, tarjoamme vuosittain kesätöitä noin 100:lle yli 18-vuotta täyttäneelle henkilölle.