Menu
25b_Paikallistoiminta_1260.jpg

Harrastestipendit Keravan nuorille

Mikä harrastestipendi?

Sinebrychoff täytti 190 vuotta vuonna 2009 ja halusi osana juhlavuoden tapahtumia tukea sijaintipaikkakuntansa Keravan nuoria. Stipendit julistettiin haettaviksi loppuvuodesta 2009 ja ne maksettiin hakijoille alkuvuonna 2010. Innostuneen vastaanoton ja hyvien kokemusten ansiosta tapaa päätettiin jatkaa.

Harrastestipendin perustamisen taustalla oli ajatus tarjota jokaiselle nuorelle mahdollisuus kehittää itseään. Onnistumisen kokemukset tuovat nuorelle itseluottamusta, ja harrastuksen parista voi löytää uusia ystäviä. Ohjattu harrastustoiminta lisää osallisuuden tunnetta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Vuonna 2017 hakijoita oli 157, joista 125:lle myönnettiin stipendi. Keskimääräinen tukisumma oli noin 273 euroa. Yhteensä stipendeinä jaettiin yli 34 000 euroa.

Sinebrychoff valitsi stipendinsaajat yhdessä Keravan kaupungin edustajien kanssa. Valintaperusteina olivat lapsen ja perheen elämäntilanne sekä taloudelliset resurssit. Stipendejä myönnettiin liikunta-, musiikki- ja kuvataideharrastuksiin.

”Haluamme osaltamme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja uskomme, että ryhmätoiminta ja harrastukset auttavat tässä. Myönteiset oppimiskokemukset, onnistuminen ja osallisuuden tunne ovat innostavia tekijöitä nuoren elämässä. Pidämme tärkeänä, että jokaisella heistä olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa”, sanoo viestintäjohtaja Marja-Liisa Weckström.

”Yritysten yhteiskuntavastuuta tarvitaan. Sinebrychoff on oiva esimerkki paikallisesta yhteistyöstä. Stipendit ovat merkittävä kädenojennus varsinkin monilapsisille perheille, joissa rahasta on tiukkaa”, selvittää Keravan vapaa-aikapalveluiden toimialajohtaja Pertti Rantanen (kuvassa).

"Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Keravalla ja sen ympäristössä ovat mielestäni erittäin hyvät, puhutaan sitten liikunnasta, kulttuurista tai miltei mistä tahansa harrastamisesta. Vaikkapa urheiluseurat, partio, kulttuuriyhdistykset, taideoppilaitokset ja kaupungin vapaa-aikapalvelut tarjoavat monenlaisia harrastamisen mahdollisuuksia", Rantanen jatkaa.

”Yritysten yhteiskuntavastuuta tarvitaan ja Sinebrychoff on hyvä esimerkki paikallisesta yhteistyöstä. Työttömyys, sairastuminen, yksinhuoltajuus tai erilaiset velkajärjestelyt ovat saattaneet heikentää perheen toimeentuloa. Stipendien avulla monen lapsen ja nuoren on mahdollista jatkaa harrastustaan”, kertoo Keravan liikuntapalvelujohtaja Päivi Valtonen.

Nuoret ovat harrastusmahdollisuuksien suhteen keskenään valitettavasti eriarvoisessa asemassa. Kustannukset, harrastuksesta toki riippuen, ovat usein korkea kynnys perheille, joiden varat eivät riitä lasten harrastusmaksuihin.


Kuitenkin kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja olla tekemässä asioita, jotka heitä kiinnostavat. Hyvät harrastukset ja niissä solmiutuvat ihmissuhteet tukevat myös nuorten kasvua ja auttavat elämässä eteenpäin.

Sinebrychoffin stipendin myötä on suurelle joukolle keravalaisia nuoria tarjoutunut mahdollisuus harrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen. Ilman stipendiä tämä ei olisi ollut varmasti kovinkaan monille samassa mitassa mahdollista. Yrityksen ja kaupungin yhteistyö on toiminut erittäin hyvin myös tiedotuksessa ja stipendin saajien valinnassa", kertoo Rantanen.