Menu

Yhteiset arvot ja toimintatavat

Carlsberg-konserni ja Sinebrychoff kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. Ne noudattavat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista.

Sinebrychoffin henkilöstö koostuu eri-ikäisistä eri koulutusaloja ja -tasoja edustavista työntekijöistä. Haluamme monimuotoisuuden säilyvän myös tulevaisuudessa. Jokaista sinebrychoffilaista kannustetaan oman osaamisensa ja asiantuntemuksensa kehittämiseen.

Yhtiön henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että henkilöstöllä on riittävät resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa koko henkilöstön suunnitelmallista valmentamista, työhyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä, henkilöstön kannustamista aloitteelliseen toimintaan sekä tavoitteisiin pohjautuvaa ajantasaista kannustinjärjestelmää.

Henkilöstöstrategian toteutumista mitataan vuosittain toteutettavilla laajoilla koko henkilöstön kattavilla työilmapiirimittauksilla.

Yhtiössä edistetään vuoropuhelua henkilöstön ja johdon kesken. Yhteistoimintalain mukaisten kokousten lisäksi pidetään kerran kuukaudessa ns. laaja johtoryhmä, jossa ovat mukana henkilöstöryhmien edustajat.

Innovatiivisen aloitetoimintamallin kokeilu alkoi tuotannossa syksyllä 2009, ja vuoden 2011 alussa se laajeni koskemaan kaikkia toimintoja. Sinebrychoffilaiset osallistuvat yhtiön kehit­tämiseen tekemällä oma-aloitteisia parannusehdotuksia. Innovatiivisuuteen kannustetaan myös idean tuottavuuteen perustuvilla rahapalkinnoilla.

Vuonna 2016 määriteltiin koko Carlsberg-konsernin arvot uudelleen. Meitä ohjaa nyt kolme A-kirjainta:

Aina oikea suunta // Alignment
Ammattilaisen vastuu // Accountability
Aktiivinen toiminta // Action